ESG V REALITNOM SEKTORE
*(ESG - Environmentálne, sociálne a podnikové riadenie)

Ako spoločnosť orientovaná na budúcnosť sa Modesta Real Estate usiluje o to, aby sa starostlivosť o životné prostredie stala ústredným prvkom jej poradenských služieb a aby sa sociálne kritériá v realitnom sektore začlenili do všetkých obchodných aktivít. To zahŕňa vzťahy so zamestnancami, dodávateľmi, klientmi a komunitami v rámci celej podnikateľskej činnosti. Kooperatívny štýl riadenia a dodržiavanie interných noriem kvality plánujeme v budúcnosti ešte cielenejšie a systematickejšie integrovať do spoločnosti.

Naše služby ESG však chceme rozšíriť a aj externe sa zamerať konkrétne na znižovanie množstva odpadu v komerčných nehnuteľnostiach:

  • ANALÝZA UDRŽATEĽNEJ LOKALITY
    Vyhodnotíme a vypočítame ekologickú kompatibilitu a CO2 stopu Vašej novej lokality.
  • AUDIT NULOVÉHO ODPADU
    Výsledkom nášho „zero waste“ auditu je 90 % miera konverzie skládok. To znamená, že len 10 % vyprodukovaného odpadu sa skládkuje. Spoločne sa pozrieme na Vaše kancelárske prostredie a zmapujeme toky odpadu. 
  • VYKAZOVANIE NULOVÉHO ODPADU
    Vážením a kategorizáciou Vašich odpadových tokov stanovíme východiskovú úroveň a zdokumentujeme súčasný stav, aby sme zvýšili Váš potenciál znižovania odpadu.

Lisa Herzog-Kettner

Stefanie Behrendt, B.A.

Senior Director
ESG & Blockchain


behrendt@modesta.at
+43 677 62308285