PROCES VEREJNEJ SÚŤAŽE

Predajte svoj nehnuteľný majetok s najlepšími možnými výsledkami. Naši odborníci s dlhoročnými skúsenosťami na národnej a medzinárodnej úrovni Vás pri predaji Vašej komerčnej nehnuteľnosti podporia prostredníctvom štruktúrovaného tendra.

Modesta Real Estate Vás sprevádza od počiatočnej prípravy na predaj až po uzavretie zmluvy.

Veľký dôraz kladieme na ochranu údajov a bezpečnosť, optimálne plánovanie a transparentnosť vo všetkých fázach spracovania. Využívanie starostlivo štruktúrovaného výberového konania je výhodné najmä pri predaji nehnuteľností v lokalitách, ktoré sú vysoko dopytované a môžu výrazne zvýšiť marketingové možnosti Vášho majetku.

 • PRÍPRAVA
  Príprava podrobných dokladov potrebných k predaju v procese prípravy na predaj, za účelom ubezpečenia sa, že budú v súlade s analýzou investorov.

 • DEFINÍCIA CIEĽOVEJ SKUPINY
  Identifikácia potenciálnych cieľových skupín kupujúcich prostredníctvom našej dlhoročne budovanej siete investorov a hodnotenie potenciálu spolu s klientom.

 • DÁTOVÉ ÚLOŽISKO
  Pripravené dokumenty môžu byť na požiadanie sprístupnené zainteresovaným investorom v nami vytvorenom dátovom úložisku v rámci oceňovania nehnuteľností. Údaje sú pravidelne aktualizované a spravované našou spoločnosťou.

 • VÝBEROVÉ KONANIE
  Pozvanie investorov na stretnutie s klientom a vykonanie prvých obhliadok nehnuteľnosti. Dohľad nad sprocesovaním až po návrh indikatívnej kúpnej ceny, následnej analýzy ponúk a prípravy užšieho zoznamu, tzv. „short list“ na ďalšie rokovania až po prijatie záväzných ponúk od zainteresovaných strán.

 • ZÁVER
  Výber najvhodnejšieho investora, podpora pri rokovaniach o kúpnej zmluve a poradenstvo až do ukončenia transakcie.