PROFESIONÁLNE KORPORÁTNE REALITNÉ SLUŽBY
Ponúkame poradenstvo pre obchodné spoločnosti pôsobiace vo všetkých komerčných odvetviach, akými sú kancelársky trh, priemyselný a logistický trh ako aj v oblasti developmentu. Naše služby zahŕňajú:

ZASTUPOVANIE NÁJOMCU

Poskytujeme konzultačné služby pre nájomcov a vlastníkov komerčných nehnuteľností, ktorí hľadajú nové priestory alebo sa majú záujem relokovať. Výhradne zastupujeme záujmy nájomcov a majiteľov nehnuteľností pričom eliminujeme potenciálny konflikt záujmov.

Naše služby zahŕňajú: analýzu požiadaviek, vyhľadávanie vhodných nehnuteľností, vyhodnocovanie možností, revíziu nájomnej zmluvy, podporu a asistenciu v rokovaniach a v procese územného plánovania

PORADENSTVO PRI EXISTUJÚCICH NEHNUTEĽNOSTIACH

Poradíme Vám ohľadom potenciálu existujúcich nehnuteľností z Vášho portfólia, vrátane:

  • Podnájmov
  • Predčasného ukončenia nájmu
  • Prerokovania podmienok Nájomnej zmluvy
  • Prenájmu voľných priestorov
  • Predaja a následného nájmu “sale and lease back“ 

AUDIT NÁJOMNÝCH ZMLÚV

Audit nájomných zmlúv poskytuje klientom ucelený prehľad o ich nájomných zmluvách. Posudzujeme problematické klauzuly a ustanovenia a vyhodnocujeme ďalšie kľúčové zmluvné prvky.

Referencie Zákazníkov