VIEDEŇ / BRATISLAVA: PROGNÓZY PREDPOVEDAJÚ VZOSTUP NA TRHU KOMERČNÝCH NEHNUTEĽNOSTÍ

Február 2018 – Gerald Eve, jedna z popredných poradenských spoločností v oblasti nehnuteľností v Spojenom kráľovstve a medzinárodný partner Modesta Real Estate v Rakúsku a na Slovensku, vydala tretie vydanie správy z Európskeho trhu nehnuteľností. Táto výročná správa sa vo veľkej miere zaoberá trhom s komerčnými nehnuteľnosťami vo veľkých európskych mestách a poskytuje prehľad o súčasnom vývoji a vyhliadkach do budúcnosti. Podrobnejšie bol preskúmaný aj vývoj na trhu s komerčnými nehnuteľnosťami v Rakúsku a na Slovensku. Napriek neistote, ktorá vládla v Európe roku 2017, kvôli pomalému formovaniu vlády v Nemecku a prebiehajúcim rokovaniam o Brexite má Rakúsko stále priaznivé ekonomické vyhliadky. Stimulácia privátnej spotreby vyvolaná daňovou reformou v roku 2016 dala investorom nové stimuly a ďalej posilnila domáci dopyt. Najmä dopyt po kancelárskych priestoroch vo Viedni narástol a trend výnosov sa v roku 2017 znížil len mierne na 4%. V Bratislave okrem silných hospodárskych vyhliadok zostáva aj dopyt po nových kancelárskych priestoroch vysoký. „Správa ukazuje, že ani Rakúsko, ani Slovensko nemôžu hovoriť o prepade trhu s kancelárskymi nehnuteľnosťami. Takisto podporujú dôveru aj pretrvávajúce pozitívne prognózy na rok 2018“ hovorí Andreas Polak-Evans, SIOR a riadiaci partner spoločnosti Modesta Real Estate. Investície do rakúskych komerčných nehnuteľností sú aj naďalej silné a objemy transakcií v prvej polovici roku 2017 boli o 80% vyššie ako za posledných šesť mesiacov. „Dokončenie logistického centra Wien Nord a novovytvorený priemyselný areál Wien East prispeli k tomu, že sa Rakúsko stalo atraktívnejším miestom z pohľadu logistiky“ hovorí Sebastian Scheufele, SIOR a riadiaci partner spoločnosti Modesta Real Estate. Na Slovensku sa v roku 2017 zrealizovalo niekoľko projektov, ktoré priniesli na trh v prvom polroku 43  000 m² unikátnych moderných skladových priestorov. Na základe toho sa do konca roka 2017 očakáva ich zdvojnásobenie. Počet už realizovaných developerských projektov by mohol byť príležitosťou pre inštitucionálnych investorov. „Trh logistiky na Slovensku aj v roku 2017 naďalej vykazoval vysoký záujem pre obe strany, nájomcov i investorov a bude pokračovať aj v roku 2018“ konštatuje Scheufele.

VIEDEŇ / BRATISLAVA: PROGNÓZY PREDPOVEDAJÚ VZOSTUP NA TRHU KOMERČNÝCH NEHNUTEĽNOSTÍ