SPROSTREDKOVANIE PRIESTOROV SPOLOČNOSTI ABAS SR MANAGEMENT

Modesta Real Estate s potešením oznamuje, že úspešne sprostredkovala 300 m² kancelárskeho priestoru vo Westend Tower spoločnosti ABAS SR MANAGEMENT.

Spoločnosť bola založená v Českej republike v roku 1992 a v roku 2004 úspešne expandovala na slovenský trh. Dominantné postavenie získala predovšetkým v oblasti fyzickej ostrahy, recepčných a detektívnych služieb. Postupne sféru podnikania rozšírila o komplexné bezpečnostné technické a servisné služby a stala sa uznávaným špecialistom v oblasti facility management a facility services. Modesta Real Estate prenajala spomínané kancelárie na regular podlaží a to od júna 2015.

ABAS bude sídliť na 15.tom poschodí a bude susediť s ďalším našim veľkým nájomcom SUZUKI. „Sme veľmi radi, že sa nám podarilo obsadiť ďalšie celé poschodie vo Westend Tower a spoločnosti ABAS prajeme len to najlepšie v ich obchodnej činnosti,“ povedal Peter Miščík, partner spoločnosti Modesta Real Estate, výhradný manažér prenájmov.

SPROSTREDKOVANIE PRIESTOROV SPOLOČNOSTI ABAS SR MANAGEMENT