MODESTA REAL ESTATE ZÍSKALA MANDÁT NA PREDAJ LOGISTICKÉHO CENTRA VÝZNAMNÉMU INVESTOROVI

Modesta Real Estate sprostredkovala predaj logistického centra s celkovou plochou približne 24 000 m² a pozemku o rozlohe približne 52 000 m² v Dolnom Rakúsku pri Viedni. Nehnuteľnosť má výbornú polohu na dopravných uzloch 3 krajín Rakúsko-Slovensko-Maďarsko. Vynikajúce dopravné napojenie má potenciál pre miestny trh a v tejto oblasti sľubuje do budúcna ekonomický rozvoj. „Dolné Rakúsko sa technologicky vyvíja, pravidelne zvyšuje export a stáva sa tak postupne dôležitou križovatkou v srdci Európy v rámci logistických trhov v regióne CEE,“ dodáva Sebastian Scheufele, SIOR riadiaci partner spoločnosti Modesta Real Estate. Zmluvné strany sa dohodli zatiaľ bližšie informácie o transakcii nezverejňovať.

MODESTA REAL ESTATE ZÍSKALA MANDÁT NA PREDAJ LOGISTICKÉHO CENTRA VÝZNAMNÉMU INVESTOROVI