Modesta Real Estate sa zúčastní na medzinárodnej konferencii SIOR v Dubline

Riadiaci partneri spoločnosti Modesta Real Estate a dlhoroční členovia SIOR - Andreas Polak-Evans a Sebastian Scheufele sa zúčastnia výročného podujatia SIOR Europe v Dubline, aby spoločne s ostatnými členmi vyhodnotili a uzavreli spoluprácu za uplynulý rok.

Pozvaní hostia a vybraní špecialisti z oblasti komerčných nehnuteľností z Európy a USA sa stretnú 5. decembra 2018 v hlavnom meste Írska. Stretnutie prebehne v renomovanom podniku s príznačným názvom Súkromný klub členov Írska - RDS, ktorý bol založený v roku 1731. Hlavné stretnutie sa bude konať formou spoločného obeda, na ktorom budú mať členovia SIOR vynikajúcu príležitosť vymeniť si neformálnou cestou svoje skúsenosti, poznatky a informácie z medzinárodných realitných trhov a jednotlivých obchodných transakcií.  

Hosťujúcim rečníkom bude Brent Pope - hráč ragby z Nového Zélandu, profesionálny tréner a mediálne známa osobnosť.

SIOR je prísne regulovaná americká organizácia združujúca špecialistov z odboru komerčných nehnuteľností, ktorá má približne 3200 členov v 685 mestách v 36 krajinách sveta.

Modesta Real Estate sa zúčastní na medzinárodnej konferencii SIOR v Dubline