MODESTA REAL ESTATE POMÁHA SPOLOČNOSTI WOLSELEY PRI PREDAJI KOMERČNEJ NEHNUTEĽNOSTI VO VIEDNI, SIMMERING

S podporou spoločnosti Modesta Real Estate predala spoločnosť Wolseley komerčnú nehnuteľnosť na Schemmerlstraße 66-70, 1110 Viedeň, Simmering. „Spoluprácu s Modesta Real Estate sme si skutočne užili. Vďaka odbornej konzultácii a strategickému prístupu prebehol predaj hladko. Oceňujeme túto úspešnú spoluprácu“, hovorí Robert Goldsmith, vedúci Právneho oddelenia spoločnosti Wolseley plc. Objekt je pozoruhodný pre svoju strategickú polohu v blízkosti centra mesta. Zahŕňa celkovú plochu 29 511 m², ako aj 5 370 m² kancelárskych priestorov, 13 900 m² skladových priestorov a 4 000 m² vonkajšieho skladovacieho priestoru. „Sme veľmi radi, že sme spoločnosti Wolseley pomohli s predajom tejto komerčnej nehnuteľnosti a sme vďační za spoluprácu. Želáme kupujúcemu všetko najlepšie pri kúpe tak dobre umiestnenej nehnuteľnosti“, zdôrazňuje Sebastian Scheufele, SIOR a riadiaci partner spoločnosti Modesta Real Estate.

MODESTA REAL ESTATE POMÁHA SPOLOČNOSTI WOLSELEY PRI PREDAJI KOMERČNEJ NEHNUTEĽNOSTI VO VIEDNI, SIMMERING