MODESTA REAL ESTATE RAKÚSKO

Andreas Polak-Evans

Andreas Polak-Evans, SIOR

Managing Partner
Office Properties & CRES

e-mail

Sebastian Scheufele

Sebastian Scheufele, SIOR

Managing Partner
Industrial Investment CEE

e-mail

Lisa Herzog-Kettner

Lisa Herzog-Kettner

Office Management - Currently on parental leave
Modesta Real Estate Austria

e-mail

O Modesta Real Estate Rakúsko

MG Real Estate GmbH

Dr. Karl Lueger-Platz 5
1010 Viedeň
Rakúsko

Telefón: +43 1 5132939-0
Fax: +43 1 5132939-14
E-mail: office@modesta.at

 

Modesta Real Estate ponúka poradenstvo vo všetkých otázkach týkajúcich sa komerčných nehnuteľností – rovnako na národnej i medzinárodnej úrovni. Zameranie je jasne definované: cielené a integrované riešenia, ktoré sú orientované na zákazníka a prinášajú zisk.

Úspešne pôsobí v Rakúsku a v krajinách strednej a východnej Európy viac ako 15 rokov

MG Real Estate GmbH bola založená vo Viedni v roku 2002. Okrem nej v roku 2005 bola popri centrále vo Viedni založená i dcérska spoločnosť v Bratislave. Od svojho založenia má Modesta Real Estate za sebou úspešnú históriu spoločnosti. Značný podiel na tomto úspechu prinášajú prestížni klienti ako AMISOLA, BECHTLE, BFI, BOSCH, HONEYWELL, LOUIS VUITTON, MONDI AG, MOUNTPARK, PHILIPS, PROLOGIS, SIEMENS, SIGNA, USAA a WOLSELEY. V posledných rokoch bolo úspešne dokončených a vybudovaných milióny m² kancelárskych, výrobných a skladových priestorov ako aj akvizícií pozemkov. Okrem domácich trhov v Rakúsku a na Slovensku pomáha Modesta aj v mnohých transakciách na trhoch strednej a východnej Európy a poskytuje svojim medzinárodným partnerom poradenstvo v oblasti nehnuteľností.

Národné a medzinárodné poradenstvo v oblasti nehnuteľností s najvyššou kvalitou

Vedúci partneri Andreas Polak-Evans, SIOR a Sebastian Scheufele, SIOR, majú viac ako 15 rokov skúseností výlučne s komerčnými nehnuteľnosťami. Okrem poradenstva v oblasti nehnuteľností a rozširovania medzinárodných sietí, kladie Modesta Real Estate veľký dôraz na rastúce požiadavky trhu s nehnuteľnosťami, na kvalitu: Správcovia spoločnosti boli prvými špecialistami v oblasti nehnuteľností v Rakúsku a na Slovensku, ktorí získali titul SIOR (Spoločnosť priemyselných a kancelárskych realitných kancelárií). SIOR ponúka profesionálne označenie pre maklérov a ďalších odborníkov v priemysle a je reprezentované iba približne 3 000 členmi na celom svete. Okrem toho Modesta Real Estate úzko spolupracuje s akademickými pracovníkmi v oblasti nehnuteľností a v priebehu rokov sponzorovala niekoľko zamestnancov v ich štúdiách o nehnuteľnostiach.

Riešenia orientované na klientov

Modesta Real Estate je odborníkom na vyhľadávanie investičných nehnuteľností, kancelárií, logistiky, priemyselných a komerčných nehnuteľností v Rakúsku a v regióne strednej a východnej Európy, na analýzu lokality a zmluvné rokovania. Modesta Real Estate rovnako ponúka odborné poradenstvo a ohodnotenie portfólia v oblasti korporátnych nehnuteľností, ako aj implementáciu vysoko efektívnych marketingových stratégií pre existujúce nehnuteľnosti. So svojimi hlbokými vedomosťami pomáha klientom robiť správne rozhodnutia v špecifických otázkach vlastníctva. Modesta Real Estate pôsobí najmä v Rakúsku a regióne strednej a východnej Európy zo svojich dvoch kancelárií vo Viedni a Bratislave a pozostáva z európskych a amerických investičných spoločností a súkromných investorov. Mladý, dynamický tím je vyškolený výhradne v oblasti komerčných nehnuteľností a zaručuje najvyššie štandardy profesionálneho poradenstva v oblasti nehnuteľností.

Prezentácia spoločnosti

Podrobné informácie o spoločnosti nájdete TU.